Вправа 279

• Спишіть текст, уставляючи слова з довідки та пропущені букви.

Зветься цей місяць лютим, але сонечко вже пригріває. Синички голосніше виспівують. Горобці метушаться. Голосно каркають ворони.

Весняне сонечко пригріває, і з дахів капає вода. Уночі холодна вода підмерзає й утворюються великі бурульки. Вони подібні на прозорі списи. Удень тепле сонечко припече. Тоді ці небезпечні списи падають на землю. Будьте уважні, щоб важка бурулька не впала вам на голову.

 

• Визначте число виділених іменників, поставте ці іменники в однині.

Синички (мн.) — синичка, горобці (мн.) — горобець.

 

• З підкресленого речення випишіть словосполучення.

Голосно каркають.