Вправа 362

Спишіть перший абзац тексту, розкриваючи дужки. Підкресліть дієслова й визначте час.

То було (мин. ч.) давно, коли цар заслав (мин. ч.) Тараса Шевченка далеко від України. Так цар покарав (мин. ч.) поета за вірші проти нього, за те, що поет любив (мин. ч.) Україну. Тарас сумував (мин. ч.) на чужині без свого народу, без родини та друзів.