Вправа 7

Спишіть текст. Підкресліть спільнокореневі слова. Позначте корінь.

Державна мова — це мова держави.

В Україні державною мовою є українська. Цією мовою приймають закони, видають книжки, газети та журнали. Її використовують у щоденному спілкуванні, на радіо та телебаченні.

Державна мова — це мова освіти й науки.

Усі люди, які живуть в Україні, мають знати державну мову й користуватися нею. Вона об’єднує людей інших національностей, для яких батьківщиною є Україна.