Контрольна робота № 5

ТИП 1

Варіант І

1. В
2. В
3. Б
4. 1 — 2, 2 — 3, 3 —1.
5. На 130 см, на 60 см, на 70 см.
60 см, 70 см, 1 м 30 см.
6. Довжина відрізка — 6 см.
7. Бабуся дала Денису 308 гривень.

Варіант II
1. Б
2. В
3. В
4. 1 — 2, 2 — 1, 3 —3.
5. На 210 см, на 130 см, на 70 см.
70 см, 1 м 30 см, 2 м 10 см.
6. Довжина відрізка — 8 см.
7. Сестра подарувала Тетянці 350 гривень.

ТИП 2

Варіант 1
1. 4-Б клас зібрав 300 каштанів.
2. 1252, 291.
3. 135 см > 47 см
4. x = 385
5. Третя сторона трикутника — 58 см.
6. 13 книжок.

Варіант II
1. Другого дня купили 84 зошити.
2. 251, 485.
3. 200 м < 403 м
4. y = 330
5. Третя сторона трикутника — 59 см
7. 9 учнів.