Номер 1061

Раз на 3 роки на кожний квадратний метр винограднику вносять 3 кг добрив. Скільки кілограмів добрив треба внести на ділянку винограднику прямокутної форми зі сторонами 15 м і 50 м?

1) 15 · 50 = 750 (м2) — площа ділянки;
2) 750 · 3 = 2250 (кг).

Відповідь: на ділянку треба внести 2250 кг добрив.