Номер 23

Перевір, чи правильно за схемами складено вирази, та знайди їх значення, якщо a = 120, b = 2, c = 560.

1) (340 + 230) – 450 = 570 – 450 = 120;

2) 890 – (340 + 230) = 890 – 570 – 320;

3) ca · b, a = 120, b = 2, c = 560; 560 – 120 · 2 = 560 – 240 = 320.