Номер 436

Маса 50 однакових пакетів борошна 1 ц 50 кг. Яка маса 100 таких пакетів?

Розв’язання

1) 100 : 50 = 2 (рази);

2) 1 ц 50 кг = 150 кг;

150 · 2 = 300 (кг) — маса 100 пакетів;

300 кг = 3 ц.

Відповідь: маса 100 пакетів 300 кг = 3 ц.