Номер 685

1) Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника.

1) 8 · 3 = 24 (см) — периметр трикутника;
2) 24 : 4 = 6 (см) — сторона квадрата;
3) 6 · 6 = 36 (см2) — площа квадрата.

Відповідь: 36 см2 — площа квадрата.

2) Площа кухні 800 дм2. Скільки кахлів, що мають форму квадрата зі стороною 2 дм, потрібно для покриття підлоги цієї кухні?

1) 2 · 2 = 4 (дм2) — площа кахля;
2) 800 : 4 = 200 (шт.) — кахлю потрібно.

Відповідь: потрібно 200 кахлів.