Номер 894

З двох пунктів, відстань між якими 40 км, одночасно в протилежних напрямках виїхали колісний і гусеничний трактори. Швидкість колісного трактора 30 км/год, а гусеничного — на 20 км/год менша. Через скільки годин відстань між тракторами буде 120 км?

1) 30 – 20 = 10 (км/год) — швидкість гусеничного трактора;
2) 30 + 10 = 40 (км/год) — швидкість віддалення тракторів;
3) 120 : 40 = 3 (год).

Відповідь: через 3 години відстань між тракторами буде 120 км.