Номер 907

b + b : k, якщо b = 9870, k = 30;

9870 + 9870 : 30 = 9870 + 329 = 10 199.

Відповідь: сума чисел 10199.