Номер 725

Запиши вирази та знайди їх значення.
1) Суму чисел 9325 і 4876 зменшити на їх різницю.
2) Добуток чисел 7839 і 9 зменшити на їх частку.

1) (9325 + 4876) – (9325 – 4876) = 9752.

  + 9 3 2 5   9 3 2 5   1 4 2 0 1  
  4 8 7 6   4 8 7 6     4 4 4 9  
  1 4 2 0 1     4 4 4 9       9 7 5 2  
                                       

2) 7839 · 9 – 7839 : 9 = 69 680.

  × 7 8 3 9   7 8 3 9 9       7 0 5 5 1  
        9   7 2     8 7 1       8 7 1  
  7 0 5 5 1     6 3             6 9 6 8 0  
                6 3                        
                    0                        
                    9                      
                    9                      
                      0