Номер 942

Запиши один із множників у вигляді добутку і виконай множення за зразком.

150 · 4000 = 150 · (4 · 1000) = 150 · 1000 · 4 = 150 000 · 4 = 600 000;

2400 · 60 = 2400 · (6 · 10) = 2400 · 10 · 6 = 24 000 · 6 = 144 000;

3800 · 200 = 3800 · (2 · 100) = 3800 · 100 · 2 = 380 000 · 2 = 760 000.