Гра «Правда-неправда».
Покажи рукою: істинне чи хибне.
• Щоб отримати остачу, треба від діленого відняти дільник.
• Остача не може бути більшою, ніж неповна частка.
• Якщо в остачі отримали 0, це значить, що число поділилося націло.
• 44 : 6 = 8 (ост. 4).
• При діленні на 14 можна отримати остачу 13.
• При діленні на 7 неможливо мати остачу 7.
• Якщо в остачі отримали 2, то це значить, що ділили на 3.
• Якщо в остачі отримуємо лише числа від 0 до 4, це значить, що ми ділимо на 5.


Розв'язання:

1) Хибне;
2) хибне;
3) істинне;
4) хибне;
5) істинне;
6) істинне;
7) хибне;
8) істинне.