Розв'яжи лише ті рівняння, у яких корінь слід шукати діленням.
5 • х = 905
х : 7 = 77
896 : х = 8
х • 3 = 969


Розв'язання:

5 • х = 905
х = 905 : 5
х = 181
5 • 181 = 905
905 = 905

х • 3 = 969
х = 969 : 3
х = 323
323 • 3 = 969
969 = 969

896 : х = 8
х = 896 : 8
х = 112
896 : 112 = 8
8 = 8

х • 3 = 969
х = 969 : 3
х = 323
323 • 3 = 969
969 = 969