1) Яке найменше значення може набувати змінна k? змінна n?
k > 672 : 6
801 : 9 < n
2) Яке найбільше значення може набувати змінна m? змінна р?
m < 695 : 5
296 • 3 > р


Розв'язання:

1) k > 672 : 6, k = 113
801 : 9 < n, n = 90
2) m < 695 : 5, m = 138
296 • 3 > р, р = 887