1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Гісь 2021 рік

Частина 2. Номер 87

Розглянь схеми до задач і виконай тести до кожної з них.
1) Який вид руху зображено:
а зустрічний?
б у протилежних напрямках?
в із відставанням?
г навздогін?
2) Відстань між об'єктами за одиницю часу:
а зменшується;
б збільшується;
в не змінюється.
3) Об'єкти:
а віддаляються;
б зближуються;
в залишаються на одній і тій же відстані.
4) На скільки метрів щохвилини змінюється відстань?
а на 5 м/хв;
б на 4 м/хв;
в на 3 м/хв;
г на 2 м/хв.


Розв'язання:

1)
1. б;
2. а;
3. в – випередження;
4. в;
5. г.

2)
1. б;
2. а;
3. б;
4. а;
5. б.

3)
1. а;
2. б;
3. а;
4. б;
5. а.

4)
1. а;
2. в;
3. г;
4. б;
5. г.

Повідомити про помилку