Контрольна робота 4. Швидкість. Час. Відстань. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове