Контрольна робота 6. Ділення багатоцифрового числа на одиоцифрове. Задачі на зустрічний рух. Дроби