Контрольна робота 8. Множення і ділення на двоцифрове число