1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Листопад 2021 рік

Частина 1. Номер 521

Ширина прямокутника дорівнює 3 см, що становить половину його довжини. Побудуй цей прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

Розв'язання

Ширина — 3 см
Довжина — ?, у 2 р. більше ширини
Р — ? см
S — ? см2

1) 3 • 2 = 6 (см) — довжина;

2) 2 • (3 + 6) = 18 (см) — Р;

3) 3 • 6 = 18 (см2) — S.

Відповідь: периметр прямокутника — 18 см, площа — 18 см2.

Повідомити про помилку