Контрольна робота 4. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на знаходження швидкості, часу, відстані