Контрольна робота 7. Множення багатоцифрового числа на двоцифрове