Номер 1188

309 → 30 дес.;

485 510 → 4 сот. тис.;

854 800 → 8548 сот.;

62 901 → 62 901 од.;

17 320 → 1 дес. тис.;

9913 → 9 од. тис.