Номер 30

З однієї грядки зібрали k кавунів, а з іншої — у 2 рази більше. Усі кавуни розклали в 5 контейнерів, порівну в кожний. Скільки кавунів поклали в один контейнер? Склади вираз та знайди його значення, якщо k = 10.

Розв’язання

(k + 2 · k) : 5, якщо k = 10;
(10 + 2 · 10) : 5 = (10 + 20) : 5 = 30 : 5 = 6 (к.).

Відповідь: 6 кавунів поклали в один контейнер.