Контрольна робота 5. Додавання і віднімання іменованих чисел. Швидкість. Час. Відстань