1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Скворцова 2015 рік

Сторінка 114, 115. Розв’язування задач

1. Розв’яжи задачу 1. Зістав задачі 1 і 2. У чому відмінність? Як вона вплине на розв’язання задачі 2?

1. У понеділок Миколка розв’язав 6 задач, що становить 1/8 усього завдання. У вівторок він розв’язав 8 задач, а в середу — 5. Скільки задач залишилося розв’язати хлопчику?

1) 6 + 8 + 5 = 19 (з.) — уже розв’язав;

2) 6 · 8 = 48 (з.) — треба розв’язати всього;

3) 48 – 19 = 29 (з.). 6 · 8 – (6 + 8 + 5) = 29 (з.).

Відповідь: залишилося розв’язати 29 задач.

2. У понеділок Миколка розв’язав 12 задач, що становить 2/8 усього завдання. У вівторок він розв’язав 8 задач, а в середу — 5. Скільки задач залишилося розв’язати хлопчику?

1) 12 : 2 · 8 = 48 (з.) — треба розв’язати;

2) 12 + 8 + 5 = 25 (з.) — вже розв’язав;

3) 48 – 25 = 23 (з.).

Відповідь: залишилося розв’язати 23 задачі.

2. Довжина городу прямокутної форми — 25 м, ширина — 15 м. 1/5 площі городу займають огірки, а 7/10 решти — картопля. Знайди площу ділянки з картоплею.

1) 25 · 5 = 375 (м2) — площа городу;

2) 375 : 5 = 75 (м2) — площа, яку займають огірки;

3) 375 – 75 = 300 (м2) — решта площі;

4) 300 : 10 · 7 = 210 (м2).

Відповідь: площа ділянки, яку займає картопля, 210 м2.

3. Один автомат наповнив водою 252 пляшки за 21 хв, а другий — за 28 хв. За скільки хвилин наповнять 252 пляшки два автомати, працюючи разом?

1) 252 : 21 = 12 (пл.) — наповнить перший автомат за 1 хвилину;

2) 252 : 28 = 9 (пл.) — наповнить другий автомат за 1 хвилину;

3) 12 + 9 = 21 (пл.) — наповнюють І і II автомати за 1 хвилину разом;

4) 252 : 21 = 12 (хв).

Відповідь: за 12 хв наповнять обидва автомати, працюючи разом.

Задача на одночасний рух двох тіл у різних напрямках

  υ t s
I ? м/хв 21 хв 252 м
II ? м/хв 28 хв 252 м
І і II ? м/хв ? хв 252 м

1) 252 : 21 = 12 (м/хв) — швидкість І;

2) 252 : 28 = 9 (м/хв) — швидкість II;

3) 12 + 9 = 21 (м) — подолають за 1 хв І і II;

4) 252 : 21 = 12 (хв).

Відповідь: за 12 хвилин подолають відстань, рухаючись разом.

4. Знайди значення виразів.

4 год 8 хв · 7 – 9 хв 6 с · 6 = 14 880 с · 7 – 546 с · 6 = 28 год 1 хв 24 с;

(6 т 453 кг + 12 т 507 кг) · 4 = 75 т 840 кг;

12 років 6 місяців — 9 років 9 місяців = 2 роки 9 місяців;

9 км 42 м · 56 – 360 км 72 м : 18 = 486 км 348 м;

7 т 400 кг · 57 – 50 т 127 кг : 231 = 421 т 583 кг.

5. Знайди значення виразів.

204 352 : 992 + 387 · 709 – 62 269 : 73 = 273 736;

15 125 : 25 + 267 · 406 – 986 : 17 = 108 949;

56 724 + (208 – 167) · 32 – 3075 : 15 = 57 825.

6. Розв’яжи рівняння.

314 127 : 627 + c = 1032
501 + c = 1032
c = 1032 – 501
c = 531
314 127 : 627 + 531 = 1032
1032 = 1032

196 + a = 35 148 : 116
196 + a = 303
a = 303 – 196
a = 107
196 + 107 = 35 148 : 116
303 = 303

25 · x – 156 = 44
25 · x = 44 + 156
25 · x = 200
x = 200 : 25
x = 8
25 · 8 – 156 = 44
44 = 44

546 : (x – 7) = 21
x – 7 = 546 : 21
x – 7 = 26
x = 7 + 26
x = 33
546 : (33 – 7) = 21
21 = 21

7. Біговий кінь біжить зі швидкістю 40 км/год, а гепард — зі швидкістю 90 км/год. На скільки кілометрів більше може пробігти за 2 години гепард, ніж кінь?

1) 90 – 40 = 50 (км) — на стільки швидше біжить гепард, ніж кінь за 1 годину;

2) 50 · 2 = 100 (км).

Відповідь: на 100 км більше може пробігти гепард за 2 години, ніж кінь.

8. Віднови розв’язання.

                             
      × 6 3 4       × 4 8 7  
        3 7         4 5  
  +   4 4 3 8   +   2 4 3 5  
  1 9 0 2     1 9 4 8    
    2 3 4 5 8     2 1 9 1 5  
                             

Повідомити про помилку