Обчисли частку чисел 750 і 50.
Досліди. Зроби висновок.
1) У скільки разів ділене більше за дільник?
2) У скільки разів дільник менший від діленого?
3) У скільки разів значення частки менше від діленого?
4) У скільки разів ділене більше від частки?


Розв'язання:

750 : 50 = 15
1) У 15 разів;
2) у 15 разів;
3) у 50 разів;
4) у 50 разів.