У чотирьох однакових сервізах 24 чашки. Скільки чашок в одному сервізі? У восьми таких сервізах? Чи можна знайти відповідь на останнє запитання двома способами?


Розв'язання:

4 серв. – 24 чаш.
1 серв. – ? чаш.
24 : 4 = 6 (чаш.)
Відповідь: в одному сервізі 6 чашок