1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2021 рік

Частина 1. Номер 464

Склади рівняння. Розв'яжи його.
1) Яке число потрібно помножити на суму чисел 23 і 27, щоб одержати 150?
2) Добуток чисел 20 і 10 більший від невідомого числа у 5 разів. Чому дорівнює невідоме число?

Розв'язання

1) х · (23 + 27) = 150
х · 50 = 150
х = 150 : 50
х = 3
3 · (23 + 27) = 150
150 = 150

2) 20 · 10 = х : 5
200 = 9 : 5
х = 200 · 5
х = 1000
20 · 10 = 1000 : 5
200 = 200

Повідомити про помилку