1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2021 рік

Частина 1. Номер 83

Запиши вирази й обчисли їх значення.
а) Суму чисел 123 і 456 збільш на 78.
б) Суму чисел 234 і 576 зменш на 89.
в) Різницю чисел 987 і 654 збільш на 321.
г) Різницю чисел 876 і 543 зменш на 21.

а) (123 + 456) + 78 = 657.

                         
  1)  + 1 2 3   2)  + 5 7 9  
    4 5 6       7 8  
      5 7 9       6 5 7  
                         

б) (234 + 576) – 89 = 721.

                         
  1)  + 2 3 4   2)  8 1 0  
    5 7 6       8 9  
      8 1 0       7 2 1  
                         

в) (987 – 654) + 321 = 654.

                         
  1)  9 8 7   2)  + 3 3 3  
    6 5 4     3 2 1  
      3 3 3       6 5 4  
                         


г) (876 – 543) – 21 = 312.

                         
  1)  8 7 6   2)  3 3 3  
    5 4 3       2 1  
      3 3 3       3 1 2  
                         

Повідомити про помилку