1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2021 рік

Частина 2. Номер 176

Запиши вирази. Обчисли їх значення.
а) Сума, у якої перший доданок 24 675, другий доданок — частка чисел 36 000 і 9.
б) Різниця, у якої зменшуване — добуток чисел 873 і 9, а від'ємник — число 1000.

Розв’язання

4000
а) 24675 + 36000 : 9 = 28675;

7857
б) 873 • 9 – 1000 = 6857.

Повідомити про помилку