1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Математика
  4. Заїка 2021 рік

Частина 2. Номер 19

Розглянь геометричне тіло – прямокутний паралелепіпед. Розкажи про нього.
Назви грані, вершини, сторони паралелепіпеда. Скільки їх?
Які предмети довкілля мають форму прямокутного паралелепіпеда? Доповни перелік.
Спробуй пояснити походження назви «прямокутний паралелепіпед». За потреби використай додаткові джерела інформації.


Розв'язання:

Грані: МNОР, РОВА, МNDС, СDВА, МРАС, NОВD – 6.
Вершини: М N О Р С D В А – 8.
Сторони (ребра) – їх 12: РА, АС, СМ, МР, РО, ОN, NМ, АВ, ВD, DN, ВО, DС.
Шафи, будівлі, цеглина, книги, коробка сірників.
Прямокутний паралелепіпед – в основі лежить прямокутник. Прийшло із вавілонської і давньоєгипетської архітектури.

Повідомити про помилку