1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Хорошковська

Вправа 133

А. Прочитай словосполучення. Спиши їх, ставлячи на місці крапок у дужках питання. Познач, у якому відмінку вжито іменники.

З’явитися (на чому?) на небі (М. в.), йти (з ким?) з подругою (Ор. в.), дарувати (кому?) сестрі (Д. в.), засіяти (чим?) пшеницею (Ор. в.) розповісти (кому?) братові (Д. в.), запросити (кого?) дідуся (Р. в.), побачити (кого? що?) виставу (З. в.).

Б. Прочитай і спиши текст. Підкресли іменники і слова, з якими вони пов’язані. Познач відмінок іменників, ставлячи потрібні питання.

Пташки (Н. в.) пролітали над полем (Ор. в.) і збили Джмеля (З. в.).

Падав джміль (Н. в.) і загубив золотисту сорочку (З. в.) в чорну смужку (З. в.). Тепер сидять пташки (Н. в.) в полі (М. в.) і шиють джмелеві (Д. в.) сорочку (З. в.) золотими нитками (Ор. в.).