1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Хорошковська

Вправа 327

Прочитай дієслова й утвори за зразком форму 1-ї особи однини теперішнього часу. Запиши. Підкресли букви, що позначають звуки, які чергуються.

Втекти  — втечу, сікти  — січу, сидіти  — сиджу, будити — буджу, підходити  — підходжу, возити  — вожу, приносити  — приношу, садити  — саджу, бігти  — бігаю.