1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Варзацька

Вправа 185

1. Поставте подані іменники в родовому, давальному, орудному і місцевому відмінках, використовуючи за потреби прийменники: для, біля, до, серед (із Р. в.); над, під, між, за (з О. в.); у, на, по (з М. в.). Виділіть закінчення. Зробіть висновок.

Н. в. ліси, водограї, верби, заметілі, озера, поля.

Р. в. лісів, водограїв, верб  , заметілей, полів, озер  .

Д. в. лісам, водограям, вербам, заметілям, полям, озерам.

Ор. в. лісами, водограями, вербами, заметілями, полями, озерами.

М. в. у лісах, у водограях, по вербах, у заметілях, у полях, на озерах.

Повідомити про помилку