Вправа 445

2. Спиши вірш. Знайди і підкресли слова, в яких усі приголосні звуки дзвінкі.

Місяць в золотім пальтечку висіває в небі гречку.
Нічку сіє, вранці косить, у блакитну хату носить.
Вдень молотить, просіває, зорі з гречки вибирає.

 

3. Встанови зв’язок слів у першому реченні.

Місяць (що робить?) висіває.
Місяць (у чому?) у пальтечку.
У пальтечку (якім?) золотім.
Висіває (що?) гречку.
Висіває (де?) у небі.

 

4. До виділеного слова добери і запиши споріднені слова, виражені різними частинами мови. Познач у них корінь.

Золотім — золото, золотий, золотить.