Вправа 100

2. Випиши з речень усі форми іменника робота. Познач у них закінчення.

Робота, роботи, роботі, (про) роботу, роботою, (у) роботі.

 

3. Склади й запиши речення з двома формами цього іменника (на вибір).

Без охоти нема роботи. Де руки і охота, там скора робота.