1. ДЗ
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 112

2. Запишіть іменники в таблицю за зразком. Позначте закінчення.

Н. в. М. в. Чергування кінцевих приголосних основи
луг на лузі [г] — [з´]
бік на боці [к] — [ц´]
рух у русі [х] — [с´]

Повідомити про помилку