1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 193

Провідміняй письмово прикметники жіночого роду разом з іменниками. Простеж, у яких відмінках у прикметниках жіночого роду однини перед закінченням уживається знак м’якшення. Спробуй самостійно сформулювати правило про вживання знака м’якшення у прикметниках жіночого роду однини з основою на м’який приголосний.

Н. давня дружба, приємна розмова;
Р. давньої дружби, приємної розмови;
Д. давній дружбі, приємній розмові;
Зн. давню дружбу, приємну розмову;
Ор. давньою дружбою, приємною розмовою;
М. у давній дружбі, у приємній розмові.