1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко 2015 рік

Вправа 211

1. Спиши, уставляючи пропущені букви. Виділи закінчення прикметників і визнач їхній відмінок. Як ти розрізняєш форми прикметників, що збігаються в різних відмінках?

Земля тільки марить рясними (Ор. в.) садами, та видно вже людям широкі (Зн. в.) шляхи. Ночі, ночі на Вкраїні, ночі тихі (Н. в.), чарівні (Н. в.). Пишається проти сонця гай, увесь у блискучих (М. в.) краплях, як у дорогому (М. в.) намисті.