Вправа 234

2. Назви займенники, які утворили слово-відгадку.

Вимити: ви, ми, ти.

 

3. Склади й запиши речення з цими займенниками. Поясни їхні значення.

Ви бачили, який чудовий день? Ми після уроків їдемо до парку. Ти вчора впевнено відповідав на уроці.