Вправа 249

3. Випишіть із тексту займенники 3-ої особи однини. Визначте їхній відмінок.

Він (Н. в.), йому (Д. в.), він (Н. в.), по ній (М. в.).