Вправа 285

2. Утвори від дієслів у неозначеній формі часові форми. Запиши їх.

Знати — знаєш, знав, знатимеш;
псувати — псуєш, псував, псуватимеш;
допомагати — допомагаєш, допомагав, допомагатимеш;
говорити — говориш, говорив, говоритимеш;
вчитися — вчишся, вчився, вчитимешся.

 

3. Побудуй звукову модель виділеного дієслова. Поділи слово на склади. Поясни його правопис.

Запам’ятай, за-пам’-я-тай

– • – • – = • – •´ =