Вправа 334

2. Запиши це речення, уставляючи потрібні прислівники. За потреби користуйся словами з довідки.

Під час розмови необхідно вдумливо і точно добирати слова, логічно і правильно викладати думки, чітко і виразно вимовляти кожне слово, виразно й інтонаційно передавати голосом запитання, здивування, різні почуття, спокійно і послідовно доводити свою думку до кінця.

Коментарі

Всього коментарів: 0