1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко 2021 рік

§ 23. Подовжені м’які приголосні звуки

23. Подовжені м’які приголосні звуки
Правильно вимовляю і записую слова
З подовженими м’якими приголосними звуками

2.
Сві – та – ння (сві – тан – ня); зіт – ха – ння (зіт – хан – ня).3.
Бажати – бажання
змагатися – змагання
навчатися – навчання
мити – миття
жити – життя
пити – пиття.
Життя – [жит:’а], 2 склади, 5 букв, 4 звуки
гол. – [и, а]
пригол. [ж, т:’]
пригол. дзв.[ ж]
пригол. гл. [т:’]

4.
Волосся, збулося, бадилля, затишшя, кошеня, багаття, узбережжя, обличчя, знаряддя, неділя.

5.
Ба– га – ття, ба – гат – тя – [– о – о =: о].
Весілля, знаряддя, змагання, проміння, гілля, довкілля.


6.
Плавання, шиття, гілля, земля.
Життя, каченя, знання, дозвілля.
Стаття, зілля, перехрестя, вугілля.

7.
Вчення, життя, знання, незнання, невчення, уміння.
Узагальнюю знання про будову слова

Що я знаю?
• У слові є основа і закінчення. Частини основи: корінь, суфікс, префікс.
• Префікс пре– указує на вищу міру ознаки, можна замінити словом дуже.
Префікс при– указує на приєднання, наближення, неповну дію.
• Після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї пишеться апостроф.
• Щоб відрізнити однозвучний префікс від прийменника, треба спробувати встановити між ними і словом питання чи інше слово. Якщо зміст при цьому зберігається – то це прийменник, пишемо його окремо. Якщо ні – то це префікс і пишемо його разом.
• Ненаголошені голосні перевіряють змінивши слово так, щоб ненаголошений став наголошеним. У деяких словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником.
• В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і в кінці складу перед глухим приголосним вимовляються дзвінко і позначаються відповідними буквами.
• Щоб знати, яку букву писати на місці сумнівного приголосного, треба змінити слово так, щоб після приголосного стояв голосний.
• Подовжений м’який приголосний звук позначається на письмі двома однаковими літерами.


Що я вмію?

Примітка
Корінь, префікс, суфікс, основа, [закінчення]

Серпик[], хлібець[], слонен[я], жабк[а], квіточк[а].
Прадід[], недруг[], премудр[ий], прибіг[].
• Об’їсти, заїзд, без’язикий, роз’єднання, прїхати, під’їзд, з’їсти, доїсти, з’явитись.
• Двери́ма – две́рі;
о́зеро – озе́ра;
стебло́ – сте́бла.
Медаль, апельсин, черешня.

Повідомити про помилку