Вправа 114

Спишіть перший абзац, розкриваючи дужки. Визначте рід, число й відмінок іменника в дужках. Позначте закінчення.

Вікні (с. р., одн., М. в.). З пластиліну (ч. р., одн., Р. в.) До хлібниці (ж. р., одн., Р. в.). Хлібом (ч. р., одн., Ор. в.) Свічки (ж. р., мн., Н. в.).

Випишіть іменники, що стоять у початковій формі.

Марко, світло, пластилін, хлопчик, бабуся.