Вправа 125

Доберіть по 3 іменники жіночого роду із закінченням , , які означають: дні тижня, назви квітів, дерев, птахів. Запишіть їх у родовому відмінку однини. Позначте закінчення іменників. Поясніть їх написання.

П’ятниця, п’ятниці; середа, середи; субота, суботи.

Троянда, троянди; ромашка, ромашки; жоржина, жоржини.

Тополя, тополі; яблуня, яблуні; береза, берези.

Ворона, ворони; сорока, сороки; синиця, синиці.