Вправа 177

Випишіть словосполучення, у яких прикметники вжиті в переносному значенні.

Сиві вітри, холодний подих, кволе стебло, злякана берізка, крихкі хліба, злі вітри, сухорляве сонце.