Вправа 178

• Складіть і запишіть 2 речення з антонімами кожної групи з вправи 176.
Багатий їсть коли що схоче, а бідний — коли що знайде.
Потворне пташеня стало красивим лебедем.

• Доберіть і запишіть 5 словосполучень, у яких прикметники вжиті в переносному значенні.
Срібний голосок, залізний кулак, золота осінь, сталеві коні, вишневе плаття.