Вправа 206

Спишіть перший абзац тексту, розкриваючи дужки. Поставте прикметники в потрібному відмінку. Запишіть у дужках до прикметників у місцевому відмінку дві форми. Позначте закінчення.

Під весільним. На дорогому (дорогім), зимовому (зимовім).

У раннім (ранньому) сонячнім (сонячному).

Літнього, пишної, фантастичної, сонної.

Білим товстим, м’якого. На безлюдному (безлюднім), торішнього. Густого, срібного.